Infolinia 800 109 509

Obsługa JPK w systemie enova365 w chmurze KOMAKO.asp

Pracując z systemem enova365 w chmurze KOMAKO.asp możesz skorzystać z funkcji generowania JPK i wysyłki elektronicznej przygotowanej w enova365. Zależnie od modułu enova z jakiego korzystasz, np. enova365 Handel masz do dyspozycji odpowiedni dla tej aplikacji zestaw danych i rodzaj pliku JPK (JPK-MAG, JPK-VAT, JPK-WB, JPK-EWP, JPK-FA, JPK-KR, JPK-PKPIR).

System ERP enova365 zarządza wygenerowanym plikiem, ale przechowuje plik w folderze zewnętrznym (generuje do folderu), stąd należy zapewnić miejsce tzn. folder w którym będą przechowywane pliki JPK. Bardzo ważne jest aby zapewnić ochronę danych jakie są zawarte w plikach JPK.
 
W standardowej usłudze KOMAKO.asp opartej o hosting współdzielony lub mieszany z serwerem PVS musisz wskazać zmapowany dysk lokalny swojego komputera zdalnego, z którego logujesz się do pulpitu zdalnego gdy chcesz generować plik na dysk lokalny pracując w sesji pulpitu zdalnego (wskazówki dot. skrótu RDP na końcu artykułu*)

Jeśli chciałbyś skorzystać z oferty przechowywania plików JPK w chmurze, zapraszamy do kontaktu w tej sprawie. Mamy dla Ciebie nową ofertę w ramach której możemy zapewnić odpowiedni poziom obsługi i bezpieczeństwa.

Ekran opcji systemu enova365 z przykładem wpisu lokalizacji folderu na dysku lokalnym w sesji RDP:


 
W przypadku wysyłki plików JPK za pomocą systemu enova365 niezbędny jest również podpis elektroniczny wygenerowanego pliku przez osobę uprawnioną w organizacji użytkownika systemu. W związku z obowiązkiem podpisu elektronicznego deklaracji podatkowych e-podpis w enova365 w chmurze KOMAKO.asp jest dostępny od kilku lat, więc na potrzeby tego opisu zagadnienia nie poruszamy. W razie pytań w tym zakresie prosimy o odrębny kontakt.
 
Aby przystąpić do generowania odpowiedniego pliku JPK przechodzimy do modułu Ewidencji dokumentów jak na ekranie:


Wybieramy odpowiednie opcje ustalając rodzaj i zakres danych do generowania:


Dla pliku JPK-VAT przykładowe ustawienia parametrów eksportu mogą wyglądać następująco:


Po wygenerowaniu pliku JPK-VAT i ustawieniu bramki produkcyjnej Ministerstwa Finansów w opcjach enova wykorzystujemy kolejno funkcje z menu Czynności (Przygotuj wysyłkę > rozpocznij wysyłanie > Kontynuuj przetwarzanie i potwierdź).


 

 

* zapis pliku JPK na dysk lokalny podczas pracy pulpitu zdalnego (RDP)

Ustawienie pulpitu zdalnego (RDP) w celu umożliwienia zapisania pliku JPK na dysku lokalnym komputera użytkownika, który jest mapowany podczas łączenia się z internetową sesją zdalną na serwerach KOMAKO.asp.
 
Upewnij się przed zalogowaniem do sesji KOMAKO.asp za pomocą pulpitu zdalnego, że możesz zapisywać pliki, np. pliki JPK na dysku lokalnym swojego komputera. Ustawienia widać w opcjach pulpitu zdalnego (właściwości skrótu), jak na ekranie: